Zabezpieczenie finansowe największych inwestycji budowlanych, pozwala na ich realizację w wyznaczonym co do tego czasie

39W ostatnich latach brak odpowiedniego zabezpieczenia finansowego największych inwestycji budowlanych, niejednokrotnie hamował ich postęp a nawet realizację w wyznaczonym do tego czasie, obecnie sytuacja jest już znacznie lepsza. Można mówić nawet o stabilizacji a tym bardziej odpowiednim podejściu do pozyskiwania na taki cel kapitału obrotowego, a tym bardziej wykorzystania go w adekwatny dla potrzeb takiej inwestycji budowlanej sposób. Nie od dziś mówi się, iż rynki budowlane w naszym kraju mają to do siebie, iż nie potrafią zachować odpowiedniej kondycji finansowej, a raczej poruszane w tym aspekcie kwestie dosłownie obrazują błędy popełniane oraz powielane na tej płaszczyźnie. Duże znaczenie w unormowaniu się tego zagadnienia, miało bez wątpienia pojawienie się inwestorów zagranicznych, jakich funkcjonowanie wygląda zupełnie inaczej od tych naszych krajowych. Pewnie, że w niektórych regionach naszego kraju, sytuacja wcale nie jest tak klarowna jak być powinna, widać jednak znaczącą poprawę a niekiedy nawet zmianę podejścia samych przedsiębiorców budowlanych do potrzeby zachowania standardów rozliczeniowych z dotychczasowymi kontrahentami.