W budownictwie coraz częściej wracamy do sprawdzonych rozwiązań

66W budownictwie coraz częściej wracamy do sprawdzonych rozwiązań, co za tym idzie metod jakie w przeszłości miały zastosowanie, choć niejednokrotnie wspomina się o nich jako przestarzałych, to jednak w wielu przypadkach oraz sytuacjach ich wykorzystanie ma uzasadniony sens. Oczywiście nie powinno to nikogo dziwić, takich przykładów jest bardzo wiele, chociażby w aspekcie budulca jakim jest drewno, piasek lub cement, bez jakiego budowanie nie byłoby w jakikolwiek sposób możliwe. Pewnie, iż starsze techniki są zastępowane nowymi, jednak należy pamiętać iż budownictwo samo w sobie od zawsze bazuje na doświadczeniu, a wszystko co okazało się trafne zapewne też w przyszłości znajdzie w mniejszym lub większym stopniu zastosowanie. Niekiedy nie zdajemy sobie sprawy, iż połączenie doświadczenie i innowacji może iść w jednej parze, a dziedzina jaką jest budownictwo jest tego doskonałym przykładem. Z drugiej jednak strony budownictwo się rozwija na bardzo wielu płaszczyznach, nie dziwi zatem sytuacja w której na rzecz starych koncepcji wdrażane są nowe, znacznie lepsze, wydajniejsze czy korzystniejsze.