Podsumowanie ostatnich lat dotyczące ogólnej sytuacji na rynku budowlanym

111Jak podsumować ostatnie lata na rynku budowlanym, czyli co można powiedzieć o sytuacji jaka miała w tym okresie miejsce? Przede wszystkim stabilizacja, rozwój oraz transformacja przy jednoczesnym podtrzymaniu tendencji wzrostowej, wszystko to miało miejsce w tym czasie i pozwoliło na zmiany w dobrym tego kierunku. Oczywiście nie wszyscy je dostrzegają, choć rynek budowlany ma obecnie predyspozycje do jeszcze większego działania, migracji czy narzucenia nowych standardów z jakimi zmierzyć będzie musiała się sama branża. Na przestrzeni kilku lat udało się również ominąć większe kryzysy, jakie dotknęły inne kraje a co za tym idzie korzystnie wzmocnić kondycję rynku budowlanego, także w aspekcie generowanego przez niego potencjału. Wszystko to sprawia, iż nasz rynek budowlany z jednej strony stał się bardziej wymagający, z drugiej oscyluje na tej samej płaszczyźnie, a co najważniejsze nie ma powodu do niepokoju dla firm które działają na nim, pod warunkiem iż funkcjonują zgodnie z pewnymi zasadami.