Kto powinien nadzorować budowę naszego domu?

44Kto powinien nadzorować budowę naszego domu? Dlaczego w tak wielu przypadkach oraz sytuacjach pojawiają się problemy z ukończeniem a nawet realizacją czy rozpoczęciem najbardziej popularnej inwestycji na rynkach budowlanych? Oczywiście jako najczęstszy powód wskazuje się nie co innego jak brak kogoś, kto by ją nadzorował a przy tym posiadał odpowiednią wiedzę na temat technicznego i prawnego aspektu, tym bardziej rozeznania w zakresie realizacji podstawowych i najważniejszych zadań. Oznacza to również wskazywanie wszelkich błędów, niedociągnięć, czy niezgodnych z początkowym planem działania prac, jakie powinny być wykonywane w zupełnie inny niż dotychczasowy sposób. Pewnie, że takim nadzorcą może być każdy z nas, inwestor czy też osoba specjalnie zatrudniona lub oddelegowana do tego celu, także architekt czy właściciel zewnętrznej firmy która nadzoruje cały zakres powstawania oraz realizowania inwestycji budowlanej. Wiele osób bagatelizuje ten fakt, dlatego po pewnym czasie pojawiają się bardzo poważne problemy, niedociągnięcia jakich warto jednak uniknąć.