Co jest największą bolączką polskich firm budowlanych

128Co jest największą bolączką polskich firm budowlanych, nie tyle z sektora produkcyjnego co usługowego? Brak odpowiedniego zaplecza finansowego jednocześnie przecenianie swoich możliwości, zaniżanie jakości oferowanych usług przez co niejednokrotnie ą one w stanie wyjść poza lokalny, a co dopiero krajowy pryzmat. Oczywiście wiele firm budowlanych działa i funkcjonuje na granicy przysłowiowego ryzyka, zapominając o nader ważnych kwestiach gwarantujących im stabilizację na wiele długich lat. Warto także dodać, iż to właśnie firmy budowlane zaliczają się do tych, jakie najczęściej upadają co niestety wynika także w dużym stopniu ze specyfikacji samego rynku. Znacznie lepiej wygląda sytuacja polskich marek budowlanych, zajmujących się wytwarzaniem oraz produkcją materiałów i akcesoriów budowlanych na światowy rynki zbytu. Nie zmienia to jednak ogólnego faktu, iż wiele firm oraz podmiotów upadnie na przestrzeni najbliższych miesięcy, jednak na ich miejsce bardzo szybko znajdą się inne.